Treff for fagansvarlige og instruktører i bedrift

Treff for fagansvarlige er de faste samlingene for instruktører i bedrift. Treffene arrangeres vanligvis hver høst og vår om ikke andre kurs eller treff erstatter disse samlingene.

Det er treff for fagansvarlige i Oslo, Hordaland og Vest-Agder. Datoene for treff settes i mars hvert år når årsplanene lages.

Datoer finner du på BLOKS AKTIVITETSPLANER
Program og informasjon legges ut på HVA SKJER.

 

På programmet står vanligvis informasjon og diskusjon om nytt innen fagopplæring, nye regelverk, om aktiviteter på BLOK, erfaringsutveksling og også litt faglig inspirasjon i form av demonstrasjoner eller praktisk jobbing.

BLOK mener det er både viktig og nyttig for de fagansvarlige i bedriftene å ha et forum der de kan treffes og utveksle erfaringer. Det å kunne være i et nettverk og ha kontakt med andre som har samme interesser er også lærerikt og inspirerende.

Det er nødvendig at instruktører i bedrift og også daglige ledere i bedriften oppdatert både faglig, om hva som skjer innen opplæring, om lover og regelverk og på det som skjer på BLOK. 

 

Annet
Ulike spesifikke kurs blir tilrettelagt etter forespørsel, interesse og behov både fra bransjen, medeiere og fagopplæringsetatene.
Se ANDRE KURS og HVA SKJER


Instruktører i bedriftene er også velkommen til inspirasjonstreff og lokale treff