Hva er et opplæringskontor

Flere bedrifter har mulighet til å gå sammen og danne et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater og samarbeide om kvalitetssikring av opplæring i bedrift.
De enkelte bedrifter er da medeiere i opplæringskontoret.
Hver enkelt bedrift i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Det er fagopplæringskontoret i det enkelte fylke som godkjenner lærebedriften.

Lærling/lærekandidat tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, og det er opplæringskontoret som er juridisk ansvarlig for kontrakten.
Opplæringen skjer i én eller flere av medlemsbedriftene.

I bedriften(e) der lærling/lærekandidat får opplæring, skal det være en faglig leder/instruktør som er ansvarlig for opplæringen.

Normalt er det bedriften som ansetter og skriver arbeidsavtale.
I noen enkelte fag eller opplæringskontorer kan det være annerledes.

Opplegg og det tilbud de ulike opplæringskontorene gir er svært forskjellige.

Noen opplæringskontorer er bredt tverrfaglige, og jobber mest med det det administrative arbeidet rundt lærling/lærekandidat og bedrift.
Det vil si kontakt, tilskudd, oppfølging mht fravær, om bedriften gir opplæring i samsvar med læreplanene og at lærling/lærekandidat overholder sine plikter.
Opplæringkontoret er ofte aktivt med på å løse evt. konfliker, samt melde opp lærling/lærekandidat til fagprøve/kompetanseprøve.

Andre opplæringskontorer jobber aktivt med kurs og faglig oppfølging av lærling/lærekandidat i tillegg til å ha det juridiske og administrative ansvaret.
Da er lærlinger/lærekandidater med på felles kurssamlinger i opplæringskontorets regi.

Det inngås en opplæringsavtale mellom opplæringskontor og medlemsbedrift som sier noe om hva som skal være den enkelte parts plikter i samarbeidet om opplæringen.

De fylkeskommunale fagopplæringskontorene har det overordnede ansvaret for all videregående fagopplæring.
Fagopplæringskontorene skal være en støtte for lærling/lærekandidat, bedrift og opplæringskontor uavhengig av bransje.

Et opplæringskontor er normalt et bindeledd mellom det det fylkeskommunale fagopplæringskontoret og bedrift.

BLOK er et opplæringskontor for lærlinger i blomsterdekoratørfaget og har således bare fokus på ett fag.
Det er medeierne som i utgangspunktet bestemmer hvilket tilbud BLOK skal gi lærlinger/lærekandidater.
BLOKs hovedarbeidsområde er derfor veiledning og kurs for lærlinger/lærekandidater  i blomsterdekoratørfaget.

 

Nyttige lenker


vilbli.no har informasjon om utdanning og opplæring generelt, og også hvordan et opplæringskontor fungerer. Her finner du også link til Vigo

utdanning.no har informasjon om utdanning generelt og opplæringskontor

Se andre nyttige lenker