BLOK - Organisasjon

BLOK er et opplæringskontor og eies av medlemsbedriftene.

BLOK ledes av et valgt styre som velges på BLOKs generalforsamling (årsmøtet).
Styret har på vegne av medlemsbedriftene det overordnede ansvar for økonomi og drift.

Styret ansetter daglig leder.
 Randi Sandberg Aanes er daglig leder i 80% stilling

ORGANISASJONSKART

VEDTEKTER

HISTORIKK
BLOK ble startet i 1997, indirekte som en følge av Reform94.
Det kom nye læreplaner, og nye lover og forskrifter.

Den tidligere lærlingskolen i regi av fylkene ble lagt ned og bedriftene fikk alt ansvar for opplæringen etter de to årene i skole.
Mye teori ble med R94 lagt til opplæring i bedrift og det ble et behov i mange fag å samarbeide om å gi lærlingene et tilbud som kvalitetssikrer opplæringen.

Konstituerende møte ble holdt 27.05.97.

Initiativtakere var Karin Holthe, Inger-Johanne Arnkværn, Solveig Haugen Andersen og Jorunn Dahlback.
Tilstede på møtet var bedrifter fra Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus, samt representanter fra fagopplæringen i Oslo og Akershus.

Det ble valgt et interrimstyre med følgende medlemmer: Marit Bjørlo, Ragnar Svinningen, Finn Schjøll, Nils Norman Iversen, Inger-Johanne Berntzen og Ole Kind.

Konstituerende styremøte ble holdt 09.06.97 og følgende ble valgt til styret: Marit Bjørlo, Nils Norman Iversen, Ragnar Svinningen, Finn Schjøll og Inger-Johanne Berntzen.

Følgende ble tilknyttet BLOK i engasjement fra oppstarten høsten 1997:

Jorunn Dahlback - daglig leder, administrasjon, veileder for lærlinger i Akershus, Follo/Romerike og Oslo, samt som instruktør på samlinger.
Randi Sandberg - veileder for lærlinger i Buskerud, instuktør.
Solveig Haugen Andersen - veileder i Asker, Bærum og Østfold, instruktør.
Inger-Johanne Arnkværn - veileder i Oslo, instruktør.

Fra november 1997 fikk BLOK kontor og postadresse på Nesodden.
Kurssamlingene foregikk i lånte lokaler på Blomsterringen i Oslo (v/Ragnar Svinningen).

Det første året hadde vi 17 lærlinger inne på samlinger.

I 1998 hadde BLOK økonomi til å leie kurs- og kontorlokaler på Nesodden. Dette var et stort skritt framover.

I noen år hadde vi også egen gruppe i Buskerud/Vestfold der samlingene vekselsvis fant sted på Gjennestad og Lier vgs. Etter hvert fikk imidlertid skolene for liten plass, og vi fant det mer hensiktsmessig å samle alle i Oslo slik at det også ble større grupper og mer inspirasjon å hente for lærlingene.

BLOK ble tildelt Oslo kommunes fagopplæringspris for 2006.
Prisen ble delt ut under fag- og svennebrev utdelingen i Oslo Rådhus 16. november 2006, der Jorunn mottok prisen til stående applaus fra tidligere lærlinger og representanter fra medlemsbedriftene. BLOK ser prisen som en anerkjennelse av de aktiviteter vi har, og den viser at våre aktiviteter blir lagt merke til.

Noen stikkord fra nominasjonsteksten er følgende:
Trygghet til lærlinger og bedrifter gjennom informasjon, veiledning og kursvirksomhet
Lærlingen i fokus
Ansatte med god fagkompetanse, pedagogisk utdanning og lang bransjeerfaring
Samlinger, kurs lokale inspirasjonskvelder og temakvelder både for lærlinger og fagansvarlige i bedriftene
Forberedende kurs til Vg2-eksamen både for lærlinger og privatister
Vært med på å utvikle nettbasert læringsplattform (FIFF) og bruker denne aktivt
Gjennomfører mappevurdering (alle lærlinger) som kvalitetssikring av opplæringen
Driver utviklingsarbeid - ressurssenter for fagopplæring innen blomsterdekoratørfaget
Aktivt internasjonalt samarbeid gjennom FLORNET, med partnere i 23 europeiske land
Har vyer om fremtidens fagutdanning og tenker både nasjonalt og internasjonalt.

BLOK ble tildelt Interfloras Fagstipend i 2012

BLOK og BLOKs ansatte inviteres ofte til å delta og holde innlegg på samlinger, seminarer og møteaktivitet i fagopplæringsøyemed både fylkesvis, nasjonalt og internasjonalt.