generelt om kurs og opplæring på BLOK

BLOK har et bredt tilbud innen opplæring i blomsterdekoratørfaget:

  • Voksenopplæring på heltid
  • Voksenopplæring på deltid
  • Kurssamlinger for lærlinger og praksiskandidater
  • "Prøve på - dager" for skoleelever og andre som ønsker å få mer informasjon og faget
  • Kurs og treff for instruktører i bedrift
  • Diverse kurs for bransje (bedrifter, prøvenemnder, lærer)

 

Alle kursledere som benyttes av BLOK har pedagogisk utdanning og lang erfaring fra bransjen
Vi er et team som utfyller hverandre med spisskompetanse både innen blomsterdekoratørfaget, bedriftslære, miljølære, plantelære, kunst- og kulturhistorie, tegning, form og farge, IKT, veiledning og yrkespedagogikk.

BLOKs største aktivitet er kurs og samlinger for lærlingene. Seks til åtte ganger i året er det samlinger for lærlingene på hvert trinn. For tiden har vi samlinger i BLOKs lokaler på Skøyen i Oslo, i Bergen og i Søgne.

BLOK tilbyr voksenopplæring gjennom komprimerte kurs fram til tverrfaglig Vg2-eksamen i blomsterdekoratørfaget.
Praksiskandidater (de som ønsker å ta fagbrev ved å jobbe i bedrift) og lærlinger fra bedrifter som ikke er medlem i BLOK kan følge lærlingsamlingene.

Samlingene gir inspirasjon og faglig påfyll  
Vi arbeider både teoretisk og praktisk med blomster. Vi setter fokus på forberedelser til fagprøven, og mål og emner i læreplanen det er vanskelig å få tid til i det daglige i bedriften. Lærlingene fører opplæringsbok på samlingene og i bedrift, der de dokumenterer oppgaver de har planlagt, gjennomført og vurdert.
Lærlingene er delt inn i ulike grupper med ca 15 lærlinger på hver gruppe.

BLOK arrangerer forberedende kurs for  Vg2-eksamen for lærlinger og praksiskandidater som ikke har gått vanlig skoleløp og prøvefagprøve som forberedelse til fagprøven. Disse kursene inngår som en del av kursopplegget for BLOKs lærlinger, men er også åpne for andre ansatte i medlemsbedriftene og for ikke-medlemmer.

BLOK arrangerer kurs og samlinger for faglig ansvarlige i bedriftene
En til to ganger i halvåret er det treff for fagansvarlige på BLOK. 
Vi diskuterer det å ha lærling, nye lover og regler, fagprøven, vurdering, nye faglige impulser m.m. Disse treffene er gratis for alle medlemsbedrifter. Kurs og samlinger blir forøvrig tilrettelagt og arrangert etter behov og interesse.

I tillegg til de obligatoriske samlingene er det lokale treff på kveldstid, der lærlinger, fagansvarlige og andre ansatte møtes for å analysere og vurdere faglige produkter sammen. Dette for å opparbeide et felles fagspråk og forståelse for hva som er viktig for å få et godt faglig produkt. I de ulike regionene arrangerer BLOK  lokale treff vanligvis 1 gang hvert år.

Utover dette arrangerer BLOK workshops, seminarer, inspirasjonskvelder og kurs som er åpne  for alle ansatte i bedriften. Vi ser gjerne at medeiere, lærlinger og ansatte kommer med innspill på hvilke type kurs og tilbud de ønsker seg.

 

Til inspirasjon