Andre kurs

BLOK arrangerer ulike kurs etter behov hos egne medlemsbedrifter, og for fag og bransje.

Våre veiledere inviteres også ofte til å holde innlegg på kurs og seminarer om opplæring for andre opplæringskontorer, fag og bransjer som arrangeres av f.eks. fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet.

 

Aktuelle kurs som har vært holdt de siste årene er:

KURS FOR INSTRUKTØR I BEDRIFT, LÆRERE og PRØVENEMNDER
INSPIRASJONSKURS MED TEMA FAGPRØVE OG VURDERING
KURS FOR FAGANSVARLIGE I BEDRIFTENE OM KUNNSKAPSLØFTET

 

 

Til inspirasjon