BLOKs kurstilbud for voksne

Historikk
BLOKs hovedområde er kvalitetssikring av opplæring i bedrift for lærlinger.
I lengre tid har vi gitt tilbud fram til tverrfaglig Vg3 eksamen blomsterdekoratør, men da som et ettårig kurs basert på 4 dagers samlinger for lærlinger og praksiskandidater som mangler tverrfaglig Vg3-eksamen (kode BLD 3102).
Etter stor etterspørsel startet BLOK i januar 2005 opp et halvårig komprimert voksenopplæringskurs fram til tverrfaglig eksamen i blomsterdekoratørfaget. Kurset kom i gang som et samarbeid med Voksenopplæringen i Oslo. Kurset tilbys som heltids og deltidskurs på BLOK Skøyen (Oslo) og fra høsten 2014 som deltidskurs på BLOK Hordaland (Bergen)

De årene vi har gitt dette kurstilbudet har det vært søkere til kurset fra hele landet.
Noen av elevene har valgt å fortsette i blomsterdekoratørfaget som lærlinger, andre har tatt jobb som ufaglærte for å opparbeide praksis fram til fagprøve som praksiskandidat. Noen har også brukt kurset som bakgrunn for videre utdanning (aktivitør, dekoratør etc).

Fra høsten 2009 utvidet vi kurstilbudet slik at vi nå kan tilby svært fleksible løsninger for de som ønsker blomsterdekoratørutdanning utenom vanlig utdanningsløp i skole:

Påmelding  til alle kurs via kurskalender: PÅMELDING

KOMPRIMERT HELTIDSKURS PROGRAMFAG Vg2 BLOMSTERDEKORATØR og teorigrunnlaget i Vg3 bedrift læreplanen  - varighet 1/2 år (Oslo - BLOK Skøyen)

KOMPRIMERT DELTIDSKURS PROGRAMFAG Vg2 BLOMSTERDEKORATØR og teorigrunnlaget i Vg3 bedrfit læreplanen - varighet 1 år (Oslo - BLOK Skøyen og Bergen - BLOK Hordaland)

INTENSIVKURS FOR PRAKSISKANDIDATER fram mot offentlig tverrfaglig Vg3 eksamen (kode: BLD 3102) og fagprøve (tilpasses den enkeltes behov)
 

Kursinnhold
De nasjonale læreplanene for Vg2 blomsterdekoratør og teorien i Vg3 bedrift læreplanen ligger til grunn for innholdet både på lærlingkurs og de komprimerte kursene. Det jobbes det både praktisk og teoretisk. Lærere og veiledere forsøker i størst mulig grad å la teori og praksis gå sammen.

Det jobbes med grunnleggende teknikker og komposisjon av blomsterarbeider i alle stilformer: Buketter, dekorasjoner, brudebinderi, sorgbinderi, romdekorering. I tillegg kommer følgende emner inn: Plantelære/botanikk/miljølære, kalkulasjon og salgslære, stilhistorie/stillære og tegning, form og farge.

BLOK jobber bevisst med følgende modell for læring: Ideutvikling, planlegging, gjennomføring, vurdering, læring.
En del av teori går derfor ut på å planlegge arbeider. Siden den tverrfaglige eksamen pr dato er en skriftlig planleggingsoppgave er dette en viktig del både av opplæring generelt og som forberedelse til eksamen.

Praksis i bedrift inngår i begge kurs. Praksis i bedrift er helt nødvendig for å se nytten av den opplæringen som skjer på kurset. Det er først når man kommer i bedrift at man får "knagger " å henge kunnskapen på. I tillegg får elevene gjennom arbeidspraksis kontakt med mulige lærebedrifter.

Lån og stipend
De komprimerte voksenopplæringskursene er godkjent for støtte i Lånekassen. Vi anbefaler at du går inn på hjemmesiden til Statens Lånekasse og bruker støttekalkulatoeren for å finne ut hva du kan få i lån og stipend.
Du søker etter informasjon om "høyere og annen utdanning" og studiebelastningen for deltidskurset er 75% (heltidskurset er 100%).


Avsluttende eksamen

Kurset avsluttes med en en tverrfaglig Vg3-eksamen (BLD3102) som praksiskandidat. Pr dato gjennomføres denne eksamenen som en 5-timers skriftlig eksamen.
Dette er en offentlig sentralgitt eksamen som holdes på ulike videregående skoler i elevens hjemfylke. Eleven må selv melde seg opp til eksamen på internett (www.privatistweb.no) innen gitte tidsfrister. Eksamenbeviset blir å regne som det formelle kompetansebeviset for kurset. BLOK utsteder også et kursbevis som sier noe mer om elevens kompetanse ved kursslutt.

Etter kurset
Etter Vg2-kurset er vanlig læretid i bedrift 2 - 3,5 år før man går opp til fagprøve i blomsterdekoratørfaget. Læretiden beregnes utfra relevant utdanning og eksamen. Elever ved voksenopplæringskurset kan ha noe ulik bakgrunn (skole og praksis i bedrift), og dette gir derfor også noe ulik lengde i læretid.
De komprimerte kursene gir vanligvis godskriving som praksis tilsvarende kursets varighet - altså 6 måneder.
Har du fellesfag tilsvarende Vg1 og Vg2 gir dette i tillegg 6 måneders godskriving.
Fagrelatert utdanning på Vg2 - nivå (fagretninger innen design/håndverk) kan i tillegg gi 3 måneders godskriving, og relevant praksis kan være arbeid i blomsterbutikk/blomsterutsalg, hagesenter og gartneri.

De elever som ønsker å fullføre utdanning fram mot fagbrev kan etter bestått tverrfaglig Vg3 eksamen gå inn i et vanlig læreløp i bedrift, eller evt. få arbeid som ufaglært og jobbe i bedrift fram til tilsammen 5 års variert utdanning og praksis som gir adgang til å gå opp til fagprøve som praksiskandidat.

Se også utdanning i blomsterdekoratørfaget

Har du flere spørsmål: Bruk kontaktskjema, send en epost til blok@blok.no eller ring oss på 22 52 43 33.