Vg2 blomsterdekoratør komprimert deltidskursPåmelding til voksenopplæring deltid i Oslo og Bergen med oppstart høst via kurskalender: PÅMELDING

Halvårsplan for både OSLO og BERGEN se AKTIVITETSPLANER  

Årsplan for BLOK se AKTIVITETSPLANER 


Kurset er kommet i gang etter forespørsler fra interesserte som ønsker å utdanne seg til blomsterdekoratør og ønsker et deltidstilbud som kan kombineres med arbeid eller annen aktivitet ved siden av. Arbeid ved siden av behøver ikke være i blomsterbutikk og kurset egner seg således for de som ønsker å prøve seg i faget uten å slutte helt i nåværende jobb, de som finner det hensiktsmessig å arbeide ved siden av opplæring eller de som ikke har anledning til å gjennomføre utdanning på heltid.
Kurset er åpent for privatister, praksiskandidater og deltakere på voksenopplæring fra hele landet, og foregår i BLOKs lokaler på Skøyen i Oslo.
Kurset følger norsk læreplan for programfagene på Vg2 blomsterdekoratør og teorien fra Vg3 bedrift læreplanen.
Deltakerne gjennomfører Vg2  som et komprimert deltidsundervisning over et helt år og går opp til tverrfaglig Vg3-eksamen medio juni (Kode BLD 3102).

Oppstart i midten av august hvert år - Avslutning i midten av juni hvert år
Kurset er lagt opp med vekselvis 3 undervisningsdager pr uke i ca 21 uker (teori/praksis-opplæring på BLOK) og 3 utplasseringsdager i bedrift pr uke i til sammen ca 15 uker (noe variasjon kan forekomme fra år til år).
Det må beregnes en del lesing og skolearbeid hjemme.

Kurset er godkjent for støtte i Lånekassen.

Det er ønskelig at søkere har gjennomført ett år videregående utdanning, eller har arbeidserfaring fra bedrift.
Det er ikke påkrevet at søkere har utdanning innen formgivningsfag/design og håndverk.

For kursopplegg: Se årsplan for BLOK og finn plan for gjeldende skoleår.
På årsplanene for hele BLOK finner du dato for alle samlinger og utplasseringsperioder..
Detaljert illustrert halvårsplan legges ut ca 2 mnd for kursstart.

Annet om kurset:
Skoledager fra kl. 09.00 - 16.00 mandag - onsdag
Ferier følger vanlig ferieplan i videregående skole (Oslo)
De fleste dagene foregår undervisningen i BLOKs lokaler på Skøyen i Oslo (5 min å gå fra Skøyen stasjon)
Aktiviteter utenfor BLOK er besøk i bedrifter, museer, botanisk hage, dekorering av Oslo rådhus mm
Deltaker skaffer selv praksisplass i ønsket bedrift, eller BLOK er behjelpelig med å finne plass
Undervisningen foregår tildels sammen med lærlinger i bedrifter og deltakere på andre kurs. Dette gir inspirasjon og kan også gi et godt kontaktnett innen faget.
Kurset er intensivt. Tidligere deltakere mener kurset er interessant, nyttig, lærerikt, men også ganske hektisk
Flere deltakere har brukt kurset som en del av andre utdanningsløp: Aktivitør, dekoratør, hotell- og næringsmiddelfag, formgivning generelt 

Læreplaner for blomsterdekoratørfaget

Veien videre:

Læretiden i blomsterdekoratørfaget er 4 år.
Dersom du får læreplass i bedrift avgjøres lengden på læretiden av hvilken relevant utdanning og praksis du har fra før.

Har du f.eks. Vg1 og Vg2  innen Design og håndverksfag  får du godskrevet følgende:

GK/Vg1 12 mnd
VK1/Vg2 6 mnd            
Komprimert kurs 6 mnd
Godskriving tilsammen 24 mnd  Læretiden blir 48 mnd - 24 mnd = 24 mndHar du f.eks. Vg1 og Vg2 innen andre fagretninger får du godskrevet følgende:

GK/Vg1 fellesfag 3 mnd  
VK1/Vg2 fellesfag 3 mnd              
Komprimert kurs 6 mnd  
Godskriving tilsammen 12 mnd  Læretiden blir 48 mnd - 12 mnd = 36 mndI begge tilfeller over må fellesfag tilsvarende Vg1  og Vg2 være bestått før du kan få fagbrev.
Fellesfagene kan du ta ved en del videregående skoler i ditt fylke.

Ønsker du ikke å være lærling, eller du mangler fellesfagene kan du evt. gå veien fram til fagbrev som praksiskandidat. Du må da få jobb i blomsterbutikk som ufaglært, og til sammen kunne dokumentere 5 års praktisk arbeid i bedrift, samt bestått VG2 -eksamen, før du kan melde deg opp til fagprøve. De fleste fylker godkjenner også her det komprimerte kurset som 1/2 år, samt at du må ha bestått den tverrfaglige Vg3-eksamen.

For mer informasjon kontakt BLOK på telefon 22 52 43 33,  på epost blok@blok.no  eller bruk kontaktskjema