Vg2 blomsterdekoratør komprimert heltidskurs

Påmelding: Kurskalender

Halvårsplan se AKTIVITETSPLANER

På Årsplan for BLOK se AKTIVITETSPLANER her finner du info om kursdager/utplasseringsperioder.

Kurset følger norsk læreplan for programfagene på Vg2 blomsterdekoratør (samme som i offentlig videregående skole)
Kurset er åpent for privatister, praksiskandidater og deltakere på voksenopplæring fra hele landet og foregår i BLOKs lokaler på Skøyen i Oslo.
Deltakerne gjennomfører Vg2 og teorien i Vg3 planen som et komprimert løp over et halvt år og går opp til tverrfaglig Vg3-eksamen for praksiskadidater medio juni (Kode BLD3102). 

Oppstart ca 15. januar hvert år (nærmeste mandag)
Avslutning med offentlig arrangert tverrfaglig Vg3-eksamen for praksiskandidater ca 10. juni hvert år
Kurset er lagt opp med 11 uker teori/praksis-opplæring på BLOK og 7 uker utplassering i bedrift.
Det må beregnes en del lesing og skolearbeid hjemme.

Kurset er godkjent for støtte i Lånekassen.

Det er ønskelig at søkere har gjennomført ett år videregående utdanning, eller har arbeidserfaring fra bedrift.
Det er ikke påkrevet at søkere har utdanning innen formgivningsfag/design og håndverk.

For å se kursopplegg og innhold gå til aktivitetsplaner på BLOK.
På årsplanene for hele BLOK Oslo finner du dato for alle samlinger og utplasseringsperioder.

Annet om kurset:
Skoledager fra kl. 09.00 - 16.00 mandag - fredag
Ferier følger vanlig ferieplan i videregående skole (Oslo)
De fleste dagene foregår undervisningen i BLOKs lokaler på Skøyen i Oslo (5 min å gå fra Skøyen stasjon)
Aktiviteter utenfor BLOK er besøk i bedrifter, museer, botanisk hage, dekorering av Oslo rådhus mm
Deltaker skaffer selv praksisplass i ønsket bedrift, eller BLOK er behjelpelig med å finne plass
Undervisningen foregår tildels sammen med deltidskurset og lærlinger i bedrifter. Dette gir inspirasjon og kan også gi et godt kontaktnett innen faget.
Kurset er intensivt. Tidligere deltakere mener kurset er interessant, nyttig, lærerikt, men også ganske hektisk
Flere deltakere har brukt kurset som en del av andre utdanningsløp: Aktivitør, dekoratør, hotell- og næringsmiddelfag, formgivning generelt
Kurset gir 1/2 års fradrag i læretid i blomsterdekoratørfaget (de aller fleste fylker gir godskriving som praksis tilsvarende kursets varighet)

Læreplaner for blomsterdekoratørfaget

 Veien videre:

Læretiden i blomsterdekoratørfaget er 4 år.
Dersom du får læreplass i bedrift avgjøres lengden på læretiden av hvilken relevant utdanning og praksis du har fra før.

Har du f.eks. GK (VG1) og VKI (VG2)  innen formgivningsfag (Design og håndverk)  får du sannsynligvis godskrevet følgende:

Grunnkurs/Vg1       12            måneder
VK 1/Vg2 6  måneder
Komprimert kurs 6  måneder
Tilsammen 24

Total læretid blir 48 - 24  = 24 mnd                      Har du f.eks. GK (VG1) og VKI (VG2) innen andre fagretninger får du sannsynligvis godskrevet følgende:

Grunnkurs/Vg1       3            måneder                
VK 1/Vg2 3  måneder
Komprimert kurs 6  måneder
Tilsammen 12

Total læretid blir 48 - 12  = 36 mnd                    


I begge tilfeller over må fellesfag tilsvarende Vg1  og Vg2 være bestått før du kan få fagbrev.
Fellesfagene kan du ta som privatist eller ved en videregående skole i ditt fylke.

Ønsker du ikke å være lærling, eller du mangler fellesfag kan du evt. gå veien fram til fagbrev som praksiskandidat. Du må da få jobb i blomsterbutikk som ufaglært, og til sammen kunne dokumentere 5 års praktisk arbeid i bedrift, samt bestått tverrfaglig Vg3- eksamen, før du kan melde deg opp til fagprøve. De fleste fylker godkjenner også her det komprimerte kurset som 1/2 år, samt at du har den tverrfaglige Vg3 eksamen som kreves (forutsatt at du består denne).

For mer informasjon kontakt BLOK på telefon 22 52 43 33 eller blok@blok.no eller bruk kontaktskjema