Kurstilbud for praksiskandidater

For praksiskandidater har BLOK fleksible tilbud fram til tverrfaglig Vg3 eksamen (Kode: BLD3102) og deretter fram til fagprøve.
Opplegg kan tilpasses den enkelte praksiskandidat etter behov.
Praksiskandidater kan følge kursopplegg både i Oslo, Bergen og Stavanger.
All opplæring gis i samsvar med læreplanene i blomsterdekoratørfaget.

Det er viktig å merke seg at du må være i arbeid eller i lære i blomsterbutikk for å være med på kurssamlingene på BLOK.

Kontakt oss dersom du har spørsmål.
BLOK kan gi råd og veiledning vedr. hvilke samlinger den enkelte bør være med på i forhold til tidligere praksis og utdanning.

 

INTENSIVKURS FOR PRAKSISKANDIDATER

Kurset går over en uke på høsten og en uke på våren.

I tillegg gjennomfører du prøve-eksamen (ved behov) og en prøve-fagprøve.

PÅMELDING HER

 

ETTÅRIG TILBUD FRAM TIL TVERRFAGLIG Vg3-EKSAMEN I BLOMSTERDEKORATØRFAGET

-For praksiskandidater som er i arbeid/praksis i blomsterbutikk, men mangler tverrfaglig Vg3-eksamen (BLD 3102)
-For lærlinger i bedrifter som ikke er medlemmer i BLOK
 
Kursets innhold tilsvarer Vg2-pensum i skole og teorigrunnlaget i Vg3 plane, og er et forberedelseskurs til tverrfaglig Vg3 - eksamen. Kurset er beregnet på lærlinger i blomsterdekoratørfaget som ikke har gjennomført Vg2 i skole, samt andre ansatte (praksiskandidater) i bedrifter.
Det er en forutsetning at de som deltar på kurset er lærling eller jobber i bedrift slik at det jobbes praktisk ved siden av kurssamlingene på BLOK.
Kurset har varighet på ett skoleår og det er til sammen ca 8 kurssamlinger a 4 dager i løpet av året. Kurset har på BLOK fått betegnelse L1.
Det jobbes både teoretisk og praktisk på kurssamlingene. Det legges vekt på at kursinnholdet knyttes til det deltakerne gjør i bedriften, samtidig med at aktivitetene rettes mot tverrfaglig Vg3 - eksamen. Det må beregnes en del hjemmearbeid og oppgaveløsning. De siste kurssamlingene dreier seg vesentlig om å løse oppgaver tilsvarende  det som blir gitt til eksamen.
Kursstart er vanligvis rundt uke 36/37 på høsten.

Kurset er beregnet for:
lærlinger over 21 år som mangler Vg2 fra skole og skal ta tverrfaglig Vg3 -eksamen (ikke BLOK-medlem)
lærlinger under 21 år som tar hele læretiden i bedrift (ikke BLOK-medlem)
ansatte som ønsker å ta tverrfaglig Vg3-eksamen som praksiskandidat (både bedrifter som er medlem av BLOK og bedrifter som ikke er medlem)

Lærlingene går normalt opp til  Vg3-eksamen om våren etter å hva vært i lære ett år (Etter ca 9 - 12 måneder i bedrift).
Det er også muligheter til å gå opp til privatisteksamen i desember.
 
Deltakere kan velge samlinger etter behov, og således kjøpe enkelt-samlinger eller hele kursopplegget.

 

TILBUD FRAM TIL FAGBREV I BLOMSTERDEKORATØRFAGET

-For praksiskandidater som er i arbeid/praksis i blomsterbutikk, med bestått tverrfaglig Vg3-eksamen
-For lærlinger i bedrifter som ikke er medlemmer i BLOK, med bestått tverrfaglig Vg3-eksamen
 

Praksiskandidater kan følge samme opplæringsløp som lærlingene fram til fagprøve, eller de kan om ønskelig velge ut enkeltsamlinger de trenger som forberedelse til fagprøven, f.eks. innenfor ulike stilformer eller ulike disipliner.

Samlingene gir både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Det legges vekt på bevissthet og det brukes god tid på analyse, planlegging og egenvurdering. Dette er viktig til fagprøve, men er kanskje områder man ikke alltid legger like stor vekt på i en travel hverdag i bedrift.

Samlingene følger læreplanen for Vg3 i bedrift.