Generelt om blomsterdekoratørfaget

Kort om blomsterdekoratørfagets historie

Tradisjoner med bruk av blomster og arrangering av blomster til ulike anledninger går langt tilbake i menneskenes historie. Dette er dokumentert både gjennom arkeologiske funn, gjennom bevart litteratur og ved å se på blomstermotiver i kunst. Vi kan gå tilbake til faraoenes tid i Egypt og antikkens Hellas og det gamle Romerriket. Også i Norge har vi lange tradisjoner med bruk av ulike vekster til spesielle anledninger.

For mer stoff om dette kan vi bl.a. henvise til boken "Blomsterdekorering og formgivning" skrevet av Runi Kristoffersen m.flere.

I løpet av 1800-tallet økte interessen for blomster i Norge, og ikke minst for planter og blomster fra andre deler av verden. Bl.a. åpnet Botanisk hage i Oslo i 1814. Etter dette ble det etablert små gartnerier, og blomster og planter ble solgt både fra gartnerier og fra utsalg på toget. I 1860-årene ble de første blomsterbutikker åpnet i Kristiania.


Faget blomsterbinding var på timeplanen på Statens Gartnerskole fra 1917, og fra 1946 ble det arrangert kortere kurs i samarbeid med Norsk Blomsterhandlerforbund. På 1950-tallet skjøt kursvirksomheten fart. Det ble arrangert sommerkurs og etter hvert kurs av lengre varighet. De første lengre kursene kom i gang på Statens Gartnerskole Jensvoll på 60-tallet. Det ble arrangert fagprøver i regi av Norsk Blomsterhandlerforbund. Tidlig på 1980-tallet kom faget inn under "Lov om fagopplæring" og ble regnet som et håndverksfag, med offentlig fagprøve og mesterprøve.

Norsk blomsterbinderi har vært sterkt påvirket av binderi fra bl.a. Tyskland, men har også utviklet sin egen stil. De siste 30-40 årene har norske blomsterdekoratører høstet stor anerkjennelse for sine arbeider både i Europa og verden forøvrig.

I dag har vi yrkestittelen blomsterdekoratør, og blomsterdekoratørutdanningen hører inn under utdanning i Design og håndverk.

Blomsterdekoratørens arbeid

Blomsterdekoratørens fag består i å lage blomsterarbeider til ulike anledninger: Som en enkel gave eller oppmerksomhet eller til større anledninger som bryllup, barnedåp, konfirmasjon, fødselsdager, sørgehøgtideligheter, romdekorering og annet.

En av de viktigste delene av faget er imidlertid kundekommunikasjon og kundeveiledning.
For å kunne veilede kunder og ta hensiktsmessige valg når arbeidene skal lages må blomsterdekoratøren ha meget god varekjennskap både med hensyn til levende plantemateriale og andre materialer, gjenstander, tekniske hjelpemidler og verktøy som benyttes. God kjennskap til stilhistorie, kunst og arkitektur, ulike kulturer og ikke minst moter og trender er en forutsetning for å lage blomsterarbeider tilpasset kundenes behov. Å kunne velge hensiktsmessige materialer med hensyn til holdbarhet og også estetikk er viktig. Å vurdere og bruke hensiktsmessig teknikk i forhold til holdbarhet er essensen i håndverket.

De fleste blomsterdekoratører i Norge jobber i blomsterbutikker eller bedrifter som lager blomsterarbeider på bestilling fra kunder.

Blomsterdekoratørens daglige arbeid består ikke bare i å dekorere med blomster. Rydding og det å holde orden i butikk/bedrift er svært viktig og tar mye tid. Kjennskap til økonomi er også viktig. Det jobbes for en stor del med "ferskvare" og det å unngå for mye svinn kan være forskjellen mellom overskudd og underskudd i bedriften. Evne til å arbeide raskt og effektivt og ha oversikt over dagens gjøremål vil også ha stor betydning, samtidig som det å løse utfordringer og oppgaver på stående fot er noe alle blomsterdekoratører må kunne.

En blomsterdekoratør må med andre ord være allsidig. Faget dreier seg ikke bare om å "pusle med blomster" som mange ser ut til å tro.
Blomsterdekoratøren jobber med verdens vakreste og mest varierte råmateriale, og mange kaller det "verdens vakreste yrke".
Men de fleste blomsterdekoratører er nok enige om at det å utøve faget ikke bare er en "dans på roser". Det kan tidvis både være slitsomt og stressende.


 

Til inspirasjon