FIFF - elektronisk opplæringsplattform for yrkesfag

Du kan IKKE bli blomsterdekoratør ved kun å gå på korrespondansekurs eller ta kurs på nett.
Blomsterdekoratørfaget er et håndverksfag og det må jobbes praktisk!
Det finnes derfor ikke noe organisert nettkurs eller korrespondansekurs som gir formell kompetanse eller hvor du kan gjennomføre teoretisk opplæring.

BLOK har imidlertid vært med på å utvikle en nettbasert opplæringsplattform for blomsterdekoratørfaget (og andre håndverks- og yrkesfag). Denne plattformen utvikles og drives av FIFF kompetanse AS

FIFF kompetanse AS kan tilby lærlinger, ansatte og ledere i bransjen et dokumentasjonssystem som dekker mange av de daglige behovene bransjen møter, bl.a. til bruk av dokumentasjon i læretiden.

For lærlinger tilbyr FIFF en læringsplattform som inneholder blant annet:

Programmet ligger på internett
Du betaler for et brukernavn og passord og slik får du tilgang til læringsplattformen. Er du på øyhopping i Hellas er det bare å stikke innom en internettkafe og logge seg på!!
Du kan jobbe med din egen opplæring hvor som helst og når som helst –og uten å måtte dra med en masse bøker på ferie!
Nyutviklet lærebok i faget

Denne kan du lage en egen versjon av, som vil fungere som din egen opplæringsbok i faget.
Felles plantekartotek
Denne inneholder bilder, opplysninger om navn, stell og tilgjengelighet. Søkefunksjon gjør at du kan finne f. eks. hvilke planter som har gule blomster på vinteren.
Eget plantekartotek
Hvis du finner bilder eller tar bilder selv av en plante som ikke finnes i felleskartoteket, kan du lagre dette i ditt eget plantekartotek. Her ligger muligheten til å bygge opp et helt spesielt arkiv – hvis du vil!
Dette er et alternativ til den vanlige "plantepermen".
Felles produktkartotek
Her er det lagt inn bilder av arbeider, med opplysninger om hvem som har laget arbeidet, teknikk og materialbruk. Søkefunksjonen gjør at du kan se på f eks bare formale dekorasjoner hvis det er ønskelig.
Eget produktkartotek
Dette blir en solid del av opplæringsboka. Her legger du inn bilder av arbeider du har laget i læretiden –og du kan selvfølgelig bygge på dette etter læretiden også, hvis du fortsetter som FIFF-medlem.
System for periodeplaner
Disse er knyttet til læreplanen. Du lager dine egne planer på svært kort tid med denne funksjonen. Velg selv periode, tema og mål fra læreplanen. Din veileder kan gi deg tilbakemelding på planen og du kan skrive inn kommentarer om hvordan det gikk.
Logg
Velg ut noen arbeider du ønsker å jobbe grundig med. Last ned et eller flere bilder av arbeidet og kommenter dette. Tilrettelagt med skjema for analyse og refleksjon, samt mulighet for veileder til å gi kommentarer. Du avgjør selv hvor flittig du vil benytte loggen, men dette er en del av opplæringsboka.
Motta øvelser fra din instuktør/faglig ansvarlig
Du kan besvare øvelsen direkte eller i et word-dokument som du kopierer over til læringsplattformen. Når instruktør har lest din besvarelse, får du en kommentar tilbake.
Send meldinger til de andre du går i klasse med, eller til instruktørene.
Ta del i faglige diskusjoner eller start opp en helt ny debatt. Du kan selv velge tema og skrive inn din mening. Alle FIFF medlemmer har tilgang til denne posten, slik at alle kan være med å debattere.
Nyheter oppdateres jevnlig.
Du kan følge med i viktige ting som berører faget vårt. Alt fra politiske vedtak til lokale mesterskap eller nye planter.

 For deg som er instruktør / fagansvarlig i bedrift og for bedriftslederne, vil det være interessant å kunne lage øvelser til lærlingen, bruke bedriftens produktkartotek og benytte systemet for å lage planer for driften.

 Mappevurdering:
Dere vil kunne bruke FIFFs læringsplattform for å dokumentere de prosjektene kandidaten må gjennomføre i bedrift. Ulike logger, produkter og oppagver kan samles i en mappe som vurderes av instruktør.

Hvis du vil vite mer om betingelsene for å bli med i FIFF, kan du gå inn på www.fiff.no  Der finner du info om de ulike medlemsskapene. Som BLOK-lærling kan vi tilby deg en svært gunstig månedspris –spør oss om dette!
Alle landets blomsterdekoratørlinjer tar i bruk denne læringsplattformen fra høst 2004.

 
Når eller hvis du ønsker å avslutte medlemsskapet med FIFF, får du med deg en CD-plate der vi har lagret alt du har gjort mens du var medlem. Slik kan du presentere dette hvor som helst –så sant de har en PC.