Inspirasjonstreff og lokale samlinger

BLOK har ulike inspirasjonstreff og aktiviteter som er åpne både for lærlinger, elever og ansatte medlemsbedrifter og andre bedrifter

BLOKs kurstilbud varierer fra år til år. Vi legger i stor grad opp til kurs/treff det er spørsmål etter fra våre medeiere og lærlinger, eller kurs vi ser det kan være behov for i bedriftene.

Som lærere, instruktører eller foredragsholdere brukes både BLOKs ansatte og ekstern kompetanse.

Dersom du har forslag til aktuelle temaer for kurs oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.


LOKALE TREFF

Hensikten med de lokale samlingene er både å samles for å styrke det faglige nivå og for å bli bedre kjent med hverandre. Erfaringsutveksling og diskusjoner både rent faglig og på det å være lærling eller være lærebedrift står ofte på dagsplanen. BLOK mener det er nyttig at faglige ledere og evt. andre ansatte i bedriften samles sammen med lærlingene og både lager arbeider og snakker om aktuelle emner utenfor bedriften. Samtidig kan alle få veiledning fra BLOK både mht faglige ting, pedagogikk, vurdering og hvordan opplæring kan skje i bedriften.

De lokale samlingene foregår på hensiktsmessige steder i forhold til hvor bedrifter og lærlinger er plassert. Ofte benytter vi skolene som møtested, eller samlingene kan foregå i bedrifter som stiller sine lokaler til disposisjon.
Samlingene foregår på kveldstid, normalt fra 18.00 til 21.00 og alle i bedriften er velkommen. Ved innføringen av Kunnskapsløftet er samarbeid skole og lokalt næringsliv et meget aktuelt tema. Vi ønsker derfor elever og lærere ved skoler som har kurs for Design og håndverk, lærlinger, ansatte og innehavere fra bedrifter som ikke er medlem i BLOK hjertelig velkommen.

De siste årene har vi hatt lokale treff følgende steder:
Bergen
Søgne
Lier vgs
Kalnes vgs
Gjennestad gartnerskole
Nes vgs
BLOKs lokaler i Oslo

Det er fullt mulig å møte på treff i andre distrikter enn "ditt eget"

Invitasjon sendes ut til alle medeiere, lærlinger, BLOK-elever og skoler
Huske at det er viktig å melde seg på slik at vi kan beregne rombehov og litt enkel bevertning.

INSPIRASJONSTREFF

Inspirasjonstreffene er vanligvis årest store begivenhet og holdes hvert år i februar/mars.
Hit inviterer vi dyktige dekoratører fra inn- og utland som demonstrerer tidsaktuelt binderi gjerne med et spesielt tema.

Vanligvis har vi inspirasjonstreff i Bergen, Søgne/Kristiansand og Oslo.
Invitasjon sendes ut til alle medeiere, BLOK-elever, skoler og lærlinger. Men også andre fra bransjen er hjertelig velkommen.
Inspirasjontreffene koster ca kr 300.- for eksterne. Medeiere og elever/lærlinger får rabatt.
Normalt går alt som kommer inn av billettinntekter rett til Worls Skills konto.

 

Til inspirasjon