Skoler med utdanning i blomsterdekoratørfaget
Porsgrunn vgs 
http://www.porsgrunn.vgs.no/Utdanningstilbud/Design-og-haandverk
Godalen vgs - Stavanger  http://www.godalen.vgs.no/Utdanningstilbud
Edvard Munch vgs - Oslo  https://edvardmunch.vgs.no/
Gjennestad gartnerskole - Stokke http://www.gjennestad.no
Hjeltnes vgs - Ulvik http://www.hjeltnes.vgs.no
Kalnes vgs - Grålum (Østfold) http://www.kalnes.vgs.no
Lier vgs - Lier/Drammen http://www.lier.vgs.no
Norges grønne fagskole - Vea http://www.vea-fs.no
Ørsta vgs  http://www.orsta.vgs.no/                                             


Norsk Skoleinformasjon http://www.vilbli.no har også meget god og oversiktlig informasjon om utdanning og skoler i Norge.


Norges lover finner du på hjemmesiden LOVDATA: 
http://www.lovdata.no/

 

Læreplaner og aktuelle lover:
Læreplaner  
Opplæringsloven 
  
NB: Ny forskrift til opplæringsloven gjeldende fra august 2009
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø

Ferieloven

Voksenopplæringsloven
Mesterbrevloven


Stipend og lån for lærlinger og kursdeltakere

http://www.lanekassen.no/

 

Til inspirasjon