Å være lærling

Her finner du litt generelt om hvordan det er å være lærling.
På menyen til høyre finner du lenker til informasjon om opplæring og oppfølging av lærlinger som er med i BLOK.

Stipend og lån
Mange spør oss om stipend og lån for lærlinger. Her er det reglene/ordningene i Statens lånekasse som gjelder. Vær oppmerksom på at det er ulike regler for lærlinger med ungdomsrett og lærlinger uten ungdomsrett (voksne og lærlinger som har brukt opp rett til utdanning). Det skjer ofte endringer og for å siste oppdaterte informasjon er det best å gå til http://www.lanekassen.no/   Søk på lærling.
VIKTIG: Du kan ikke søke på lån og stipend før lærekontrakten er godkjent i fylket.

Bedriften påtar seg et stort ansvar når de ansetter en lærling.
De fleste lærlinger er svært bevisste på at det skal foregå opplæring i den tiden de er lærlinger.
Som lærling må du imidlertid også være klar over at du har plikter som arbeidstaker.

Noen stikkord for lærlingens plikter:

  • følge regler på arbeidsplassen (arbeidsreglement og ordensreglement)
  • delta i planlegging, gjennomføring og vurdering
  • underordne seg bedriftens styringsrett
  • lojalitetsplikt/troskapsplikt

Det er ofte en stor overgang å komme fra skole til arbeidsliv. Mange unge lærlinger har ikke arbeidserfaring fra tidligere. Det er da lett å tenke at læretiden er en fortsettelse av skolen. Her er det viktig å se forskjellen.

Å være lærling betyr at du har en jobb der du lærer gjennom praksis - det vil si gjennom arbeid.
Mange lærlinger tror at opplæring vil si at noen står ved siden av og viser eller holder et langt foredrag om hvordan ting skal gjøres.
Dette skjer selvsagt også, men du må heller tenke at du lærer gjennom alle arbeidsoppgaver du utfører..
Ansvar for egen læring er et mye brukt begrep. Det brukes i skolen og det er ikke minst viktig i læretiden.
Ta initiativ til å utføre arbeidsoppgaver. Du prøver og feiler, vurderer selv, får vurdering og veiledning og lærer av det praktiske arbeidet du utfører.
Står du stille og venter på at noen skal fortelle deg hva du skal gjøre hele tiden vil du sannsynligvis lære svært lite.
Å dokumentere det som skjer i læretiden er viktig både for din egen utvikling, læring og bevissthet, og ikke minst for å kunne følge med på hvor du står i forhold til målene i læreplanen.

Du skal i tillegg til å lære også være en ressurs og bidra til verdiskapning i bedriften. Det er derfor du får lønn under læretiden.
Du skal også være en god medarbeider og ta hensyn til dine kolleger i daglig arbeid samt være lojal mot bedriften du jobber i.
Føler du at det er konfliktsituasjoner eller noe som er vanskelig eller tungt i din arbeidshverdag har du plikt til å ta dette opp med daglig leder, din faglige leder eller kolleger slik at dere sammen kan gjøre hverdagen bedre.


Å møte presis på jobb til avtalt tid er noe av det viktigste. I en skolesituasjon har ikke fravær noen stor praktisk betydning bort sett fra at du går glipp av undervisning og du vil få fravær på vitnemålet. I bedriften er det helt annerledes. Møter du ikke opp vil dette gå ut over de andre ansatte. Kommer du gjentatte ganger for sent på jobb vil dette føre til at de andre ansatte kanskje mister noe av tilliten til deg, eller er generelt misfornøyde med situasjonen og med deg som kollega.
Er du syk eller kommer for sent plikter du å ringe daglig leder, eller annen ansvarlig, og melde fra om fraværet så tidlig som mulig. Kanskje om det bare gjelder at bussen din er noen minutter forsinket. Noen minutter kan nemlig være viktig! Var det du som skulle åpne butikken denne dagen? Har dere kanskje en tidlig levering og bil som står og venter og det var beregnet at du skulle ta del i arbeidet? Konsekvensene av at ansatte kommer for sent på jobb kan være store for bedriften. Kanskje kommer ikke blomsterarbeidene fram til begravelse eller bryllup i tide? Da er det en ting som er sikkert: Kunden kommer ikke tilbake, bedriften kan få et dårlig rykte og kan over tid tape mye penger.

En viktig del av opplæringen din er å bli en god kundebehandler. I de aller fleste bedrifter er dette minst like viktig som det å lage blomsterarbeidene. Fra første dag i arbeid i bedriften er dette noe du må jobbe med. For å bli god til å snakke med kundene og forstå deres ønsker må du ha evne til å lytte og du må kunne gi gode råd, samt selvfølgelig ha en framtreden som gjør at kundene får tillit til deg. En sur kundebehandler som ikke bryr seg om kundene og kanske i tillegg er usikker kan også føre til at bedriften mister kunder.
Det er helt normalt å være usikker i begynnelsen av læretiden, men å være blid og hyggelig eller vise empati er noe alle kan. Det er første skritt på veien og noe du må ta ansvar for selv.