Dokumentasjon av opplæring i læretiden

Alle lærlinger bør dokumentere det som skjer i læretiden. Dette kan gjøres skriftlig, ved hjelp av video eller bilder, på nettbasert læringsplattform eller lignende.

Dokumentasjon av opplæring er en sikkerhet både for bedrift og lærling om at opplæring er gjennomført.

Vår erfaring er at dokumentasjon gjør lærlingene mer bevisste både i forhold til egne holdninger, egen læring og faglig utvikling, produksjon av blomsterarbeider og estetikk, teoretisk kunnskap og daglig arbeid i bedrift.
Samtidig er denne dokumentasjonen et hjelpemiddel til kvalitetssikring og videre planer for gjennomføring av opplæringen.

Dokumentasjon lærlingen har laget i løpet av læretiden kan brukes som hjelpemidler på fagprøve, på lik linje med ulike oppslagsverk.
I tillegg kan dokumentasjonen brukes ved jobbsøk etter at læretiden er gjennomført.

Se veiledning og vurdering for mer informasjon om mappevurdering og mappeinnlevering.

Elektronisk dokumentasjon
De fleste lærlinger i BLOK bruker nå elektronisk dokumentasjon som inkluderer database for produkter, database for planter, logg for arbeider, planleggingsverktøy, lærebok, oppgaveinnlevering etc.
I logg kan det legges inn bilder av arbeider og/eller arbeidsprosesser, samt beskrivelse, analyse, kalkulasjon, egenvurdering, momenter mht HMS og samarbeid, noe om læring og annet som kan være aktuelt.
 
Gå direkte til FIFF

Også lærlinger, praksiskandidater og bedrifter utenfor BLOK kan melde seg inn i FIFF og bruke den nettbaserte opplæringsplattformen, samt få veiledning på nett.