Kurssamlinger for lærlinger i BLOK

Den største del av BLOKs aktivitet er de obligatoriske samlingene for lærlinger.
Hver gruppe møtes 6 - 8 ganger pr. år. Stort sett er kursene inndelt etter trinn som beskrevet under, men kurs og samlinger kan også gå på tvers av trinn, eller flere trinn samles samtidig.

På BLOKs ÅRSPLAN Oslo finner du tidspunkter og temaer for alle samlinger i OSLO.
På BLOKs ÅRSPLAN Bergen finner du tidspunkter for samlingene i BERGEN.

Lærlingene kan også være med på lokale treff sammen med faglig leder og andre ansatte.

Se AKTIVITETSPLANER for å finne datoer for samlinger og treff på BLOK.


INNDELING AV LÆRLINGER I GRUPPER

Lærlingene deles opp i grupper (samme kurskoder er brukt på årsplanene) Antall lærlinger på hvert trinn bestemmer gruppestørrelse.

L1                
L1 = Lærlinger som ikke har avlagt tverrfaglig Vg2-eksamen i Kunnskapsløftet, og som må melde seg opp til en Vg3-eksamen i Blomsterdekoratørfaget (BLD3102) Pensum i blomsterdekoratørfaget gjennomgås praktisk og teoretisk - som forberedelse til Vg3-eksamen. 

Trinn 1         
Trinn 1 = Lærlinger som er i sitt første læreår etter avlagt Vg2-eksamen. 

Trinn 2       
Trinn 2 = Lærlinger som er i sitt siste læreår før fagprøven. Fortsettelse fra trinn 1.

2X
Lærlinger som har utvidet tid på utdanningsløpet. Trinn 2X møtes som oftest sammen med trinn 2 - gruppene.

De fleste kurssamlinger foregår i BLOKs lokaler (på Skøyen i Oslo, og Åsane i Bergen).


Samlingenes innhold:

  • Det jobbes både praktisk og teoretisk innnenfor ulike temaer
  • Innholdet styres av målene i læreplanene
  • Det blir lagt vekt på mål som det er liten tid til i bedrift
  • Bevisstgjøring, kunne ta egne valg og begrunne disse, analyse og dokumentasjon er viktige emner