Skip to main content

Randi Sandberg

Økonomiansvarlig
randi@blok.no

Mine tanker og min motivasjon:

– Kunne fortsette det vi er gode på og det BLOK står for:
Individuell og tilpasset opplæring og oppfølging for hver enkelt, enten de er unge eller voksne, lærlinger eller elever/kursdeltakere. Bidra til at de får genuin interesse for faget, og en god basis å bygge videre på i arbeidslivet.

– Så godt det er mulig innenfor dagens opplæringssystem: Muligheter for alle.
At BLOK kan være med å bidra inn mot offentlige myndigheter, at disse tar fagopplæring på alvor (slik det nå gis signaler om) og forstår hvordan dette fungerer i praksis på grasrotnivå. At midler går dit det er bruk for det, at ikke alt forsvinner i en stor administrasjon, men kan brukes på de enkelte lærlinger og deres lærebedrifter. Et samfunn i rask endring gir behov for fleksible løsninger! Dette ønsker vi oss også i fagopplæringen.

– Holde håndverket i hevd, ta vare på og bringe faget videre (til nye generasjoner og være med på å videreutvikle)

– Fagkunnskap er nødvendig for å kunne praktisere et fag!

Min bakgrunn og erfaring:

Startet i jobben på BLOK i 1997

 • Fagbrev Blomsterdekoratørfaget
 • Mesterbrev Blomsterdekoratørfaget
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning
 • Data/informatikk og miljølære
 • Medlem av Læreplangruppa for Blomsterdekoratørfaget 1992-93
 • Medlem av Fagutvalget 1992-99
 • Leder av Prøvenemda i Buskerud 2001-16
 • Interfloras Fagpris 1995
 • Medforfatter av læreboka « Blomsterdekorering og formgivning»

Aktiv i distrikts-mesterskap, Norges-mesterskap og internasjonale mesterskap og har vunnet

 • Distrikts-mester Buskerud (7 ganger)
 • Norges-mester B kl. 1981
 • Norges-mester A kl. 1986