Skip to main content

VEIER FRAM TIL FAGBREV I BLOMSTERDEKORATØRFAGET

Ungdom med rett til utdanning – vanlig løp med skole og læretid*

*Sjekk tilbud i ditt fylke

Ungdom med rett til utdanning – andre muligheter

Voksen eller ung lærling uten rett til utdanning i skole*

*Er du over 25 år og uten tidligere videregående  utdanning, kan du undersøke med fylkeskommunen om du har voksenrett. Da kan du få et tilbud om å gjennomføre et helhetlig opplæringsløp med fellesfag. Se opplæringsloven § 4A-3.» Rett til vidaregåande opplæring for vaksne»

Fagbrev på jobb (ny ordning fra 2018)

Praksiskandidat

Voksne eller unge uten et vanlig utdanningsløp i skole og læretid.

Slit og fryd.