Spørsmål vi får

-Lønn:
Lønn er en avtale mellom bedrift og ansatt (lærling).
Det er ingen lovverk som sier noe om hva en lærling skal ha i lønn.
De bedrifter som er organisert følger tariffene til organisasjonen.
Bedrifter som ikke er organisert bruker gjerne en av tariffene som veiledende. Husk at tariffene angir minstelønn.
De meste brukte tariffer er: NHO/Handel og kontor og Virke/Handel og kontor

  • Lærling
  • Lærekandidat
  • Lærekontrakt
  • Opplæringsavtale

-Lærling: Gjennomfører opplæring i bedrift og følger alle læreplanmål
-Lærekandidat: Gjennomfører opplæring i bedrift og følger tilpasset læreplan
-Lærekontrakt: En avtale om opplæring, mellom lærling, bedrift / opplæringskontor og fylket
-Opplæringsavtale: En avtale om opplæring, mellom lærling, bedrift / opplæringskontor og fylket, med tilpasset læreplan
-Praksiskandidat: Jobber i bedrift og ønsker kurs for faglig utvikling og/eller ønsker å gjennomføre fagprøve som praksiskandidat (tidligere kalt privatist)
-Fagbrev på jobb: Voksen med fast jobb i bedrift og inngått lærekontrakt i ordningen «Fagbrev på jobb»
-Voksenopplæring: For deg som ønsker utdanning i blomsterdekoratørfaget og mangler Vg2 blomsterdekoratør fra videregående skole