Det største mål for utdanning er utvikling.

KURSOVERSIKT

BLOK-LÆRINGER / PRAKSISKANDIDATER / "FAGBREV PÅ JOBB" OG ANDRE ANSATTE I BEDRIFTER

For å delta på disse kursene bør du ha grunnleggende kunnskap og noe praksis i faget (jobb i bedrift, eller skole).

For dere har vi mange ulike kurssamlinger hvert år.

Alle kurs følger læreplanmålene i faget.
På kurssamlingene får alle kursdeltakere individuell veiledning, og alle jobber med faglig utvikling ut fra det nivået de er på.

Vi har fokus på temaer som det ofte blir liten tid til i daglig arbeid i bedrift:
-Se mulighetene i materialene og kjennskap til hvordan de brukes på en god måte
-Kunne  variere bruk av stilformer og uttrykk
-Velge hensiktsmessige teknikker og materialer til de ulike blomsterarbeider og uttrykk
-Jobbe både med tradisjonelle og nye teknikker

Fagkunnskap og bevissthet er viktig!
På kursene legges det vekt på å knytte teori og praksis sammen til en helhet og det jobbes med
ideutvikling, planlegging, praktisk gjennomføring og  dokumentasjon.

Kurssamlingene bygger på hverandre, og er beregnet på et «vanlig» 2 års læreløp.
Det vil si ca 7 kurssamlinger hvert år beregnet på nivå som tilsvarer 1. læreår
og ca 7 kurssamlinger beregnet på nivå som tilsvarer 2. læreår.

Du kan velge ut enkelte samlinger ut fra hvilket nivå du er på, hva du har bruk for eller er interessert i.

For Medlemmer i BLOK:
Lærlinger og «Fagbrev på jobb»-kandidater  i BLOKs medlemsbedrifter følger et fastlagt kursløp vedtatt av medlemsbedriftene.  Du behøver ikke melde deg på kurssamlinger.
Andre ansatte som tar enkelte kurs må melde seg på.

GRUNNOPPLÆRING FOR VOKSNE

Kurset passer for deg som ønsker grunnleggende utdanning i faget, og målet med utdanningen er å få jobb eller læreplass i blomsterbutikk/bedrift.

Kurset går 3 dager i uken over ett skoleår.

  • Høst-kurset starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni.
  • Vår-kurset starter i januar og avsluttes i månedsskiftet november/desember.

Kurset følger læreplanen for programfag Vg2 blomsterdekoratør og Yrkesfaglig fordypning, og er beregnet på voksne som ønsker å starte utdanning fram mot fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller unge som ønsker et alternativt løp til vanlig skole.

På BLOK går vi gjennom grunnleggende teori og praksis i alle fagets disipliner, uttrykk og teknikker. I bedrift får du erfaring med faget og blomsterdekoratørens arbeidsoppgaver. Du har mulighet til å bli kjent med ulike bedrifter, og har mulighet til å finne arbeid eller læreplass. Siden kurset har innlagt praksis gir det godskriving i senere læretid.

Kurset er godkjent for støtte i Lånekassen.

INTENSIVKURS FOR PRAKSISKANDIDATER

Intensivkurset er for deg som har lang, god og variert praksis fra bedrift, men mangler litt teori og fagspråk eller praktiske ferdigheter for å kunne gjennomføre eksamen og fagprøve.

Kurset har samlinger en uke på høsten og en uke på våren, og du har valgfri oppstart.

Du bør beherske grunnleggende teknikker og ha god kjennskap til plantemateriale og varebehandling. Sammen finner vi ut hva du mangler for å komme i mål.

Kurset består av:
– Ukes-samling Høst *
– Ukes-samling Vår *
– Prøve-eksamen BLD 3102 – Vår
– Prøvefagprøve Vår eller Høst
* Valgfri oppstart

Se kurskalender for kursoversikt, datoer, priser og påmelding.

Se Veier fram til fagbrev for å få oversikt over mulighetene

Trenger du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost!

Du er også velkommen til en veiledningssamtale i BLOK Oslo, BLOK Bergen eller etter avtale med vår veileder i Stavanger.

Sammen kan vi legge opp et kursløp spesielt tilpasset ditt behov. Det er viktig for oss å bidra til at du velger kurs og opplæring som er riktig for deg.

Våre kursdeltakere kommer fra hele landet.

TEMAKURS

Har du spørsmål om hvilke kurs som passer for deg? - Vi veileder deg gjerne. Kontakt oss på telefon eller epost. Du er hjertelig velkommen til en samtale med veiledere i Oslo, Bergen eller Rogaland.

Vi går grundig til verks og kursene gir en god, praktisk og teoretisk innføring i teknikker og stilformer.
Vi holder oss oppdatert på trender, ivaretar miljøhensyn, og passer alltid på å bevare faget og tradisjonene.
Kurs som er nyttige å få med seg, kan være blant annet brude- og sorgsamlingene.
Flere av kursene har to nivåer: grunnleggende og litt øvet.

I tillegg til de faste kursene som går gjennom året, så har vi i tillegg arrangert ekstra kurs som inspirasjon på kveldstid,
og det blir lagt ut informasjon om disse underveis i året. Følg med på Facebook og på kurskalenderen for å holde deg oppdatert!
Ta gjerne kontakt med oss, kanhende kan vi gi deg kunnskap du har ønsket deg!