Skip to main content

BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

BEVISSTHET – LÆRING – OPPLEVELSE – KVALITET

BLOK er et opplæringskontor som er med på å utdanne ungdom og voksne til dyktige blomsterdekoratører. Vi har undervisning og veiledning for voksne elever og for lærlinger.
Siden vi startet opp i 1997 har vi utviklet oss til å bli et viktig kompetansesenter for blomsterdekoratørfaget, og vi er nå en landsdekkende virksomhet.
Vi bidrar til å styrke blomsterdekoratørfagets utvikling og kompetansenivå, og alle våre faglig dyktige lærere og veiledere har pedagogisk utdanning og lang erfaring fra bransjen.

Vi tilbyr

  • Kurssamlinger for lærlinger
  • Kurs for voksne
  • Treff/workshops for fagansvarlige og instruktører
  • Systematisk oppfølging av lærebedriftene
  • Kvalitetssikring av opplæringen
  • Rekrutteringsarbeid og informasjon
  • Tett samarbeid med videregående skoler og med Avdeling for fagopplæring i de ulike fylker
  • At vi eies av medlemsbedriftene, som gir oss viktige tilbakemeldinger og innspill

Vi er en ressurs for lærlinger og medlemsbedrifter gjennom å ha tett oppfølging i læreløpet. Vi jobber hver dag for å skape et aktivt, trygt og inspirerende læringsmiljø for lærlingene våre, og sammen med lærebedriftene sørger vi for at de får utvikle sitt faglige potensial gjennom nysgjerrighet, engasjement og utforsking.

Vi har et stort hjerte for faget vårt og for å ta godt vare på lærlinger og andre kursdeltakere. Vi legger derfor stor vekt på trivsel og samhold og gjør det vi kan for å ivareta hvert enkelt menneske!

Ønsker du å bli blomsterdekoratør, men vet ikke hvordan? se «Våre kurs»

Ønsker du som bedrift å lese om Medlemskap / INFO for lærebedrifter: se «Bedrifter»

Er du / Ønsker du å bli lærling og trenger informasjon? se «Lærlinger»

Trenger du INFO om blomsterdekorasjonsfagets utdanningsløp? se «Veier fram»

NYTTIGE LINKER

SPØRSMÅL VI FÅR

Fremtiden er åpen.